Osveščanje po zdravstvenih domovih

V letih od 2013 do 2019 smo akcijo usmerili k ozaveščanju v posameznih zdravstvenih domovih. Nagovarjali smo tako laično populacijo s postavitvijo silhuet in dodanih materialov, kot tudi strokovno javnost, predvsem družinske zdravnike.

Z akcijo bomo nadaljevali tudi v letu 2020 in jo izvajali v štirih zdravstvenih domovih po Sloveniji. V vsakem zdravstvenem domu bo akcija trajala približno dva meseca. Namen akcije je še vedno:

  • hitrejše prepoznavanje bolezni,
  • boljše razumevanje obolelih in
  • čim prejšnje diagnosticiranje ter celostna obravnava oseb s KVČB.

V sklopu akcije bomo v vsakem zdravstvenem domu izvedli dve-urno strokovno srečanje na temo Obravnava bolnika s KVČB v ambulanti družinskega zdravnika – pogled iz prakse. Strokovni del vključuje tudi praktične primere obravnave bolnikov s Crohnovo boleznijo in ulceroznim kolitisom in na ta način družinskim zdravnikom še bolj približa sliko bolnika s KVČB za čim prejšnje prepoznavanje in diagnosticiranje KVČB, celostni obravnavo oseb s KVČB vključno z zdravljenjem do cilja.

Na strokovnem srečanju bo predsednica društva za KVČB predstavila društvo in njegove aktivnosti. Dogodku bomo dodali predstavitveno društveno stojnico, na kateri bo društvo zaposlenim in obiskovalcem zdravstvenega doma predstavilo materiale društva. Dogodek bomo zabeležili s poročilom z dogodka in fotografijami – oboje bomo objavili na spletni strani www.kvcb.si in na ta način še dodatno ozaveščali javnost in bolnike s KVČB.

Prav tako bomo po predhodnem dogovoru v izbranem zdravstvenem domu postavili od eno do pet silhuet ter na mizici ob silhueti razstavili promocijski material (zloženke Trenutno odsoten – hvala za razumevanje in predstavitvene zloženke društva). Silhuete se bodo v izbranem zdravstvenem domu nahajale dva meseca nato bodo prestavljene na novo lokacijo.

Akcija po zdravstvenih domovih

Seznam zdravstvenih domov 2020
Marec, ZD Vrhnika, strokovno srečanje 5. 3. 2020 ob 12.30 uri
Maj, ZD Kočevje, strokovno srečanje 11. 5. 2020

 

Oktober, ZD Slovenske Konjice, strokovno srečanje 14. 10. 2020

 

November, ZD Ravne na Koroškem, strokovno srečanje 16. 11. 2020
Seznam zdravstvenih domov 2016
Februar, ZD Novo mesto, strokovno srečanje 9. 2. 2016 ob 13. uri
Marec, ZD Tolmin, strokovno srečanje 2. 3. 2016 ob 13. uri
April, ZD Velenje, strokovno srečanje 19. 4. 2016 ob 19. uri
Maj, ZD Ljutomer, strokovno srečanje 11. 5. 2016 ob 13.15 uri
September, ZD Maribor, strokovno srečanje 21. 9. 2016 ob 19. uri 
Oktober, ZD Krško, strokovno srečanje 13. 10. 2016 ob 13. uri
November, ZD Nova Gorica, strokovno srečanje 24. 11. 2016 ob 13.30 uri
December, ZD Ljubljana Center, Metelkova 9, strokovno srečanje 1. 12. 2016 ob 12. uri
Seznam zdravstvenih domov 2015
Januar, ZD Jesenice, strokovno srečanje 21. 1. 2015 ob 12.30 uri
Februar, ZD Kamnik, strokovno srečanje 25. 2. 2015 ob 19.30 uri
Marec, ZD Ribnica, strokovno srečanje 26. 3. 2015 ob 13.30 uri
April, ZD Logatec, strokovno srečanje 15. 4. 2015 ob 13.00 uri
Maj, ZD Idrija, strokovno srečanje 21. 5. 2015 ob 13.30 uri
Junij, ZD Ajdovščina, strokovno srečanje 5. 6. 2015 ob 13.00 uri
September, ZD Radovljica, strokovno srečanje 28. 9. 2015 ob 13.00 uri
Oktober, ZD Trebnje, strokovno srečanje 23. 10. 2015 ob 13.00 uri
November, ZD Laško, strokovno srečanje 26. 11. 2015 ob 13.00 uri
December, ZD Slovenska Bistrica, strokovno srečanje 17. 12. 2015 ob 13.30 uri
Seznam zdravstvenih domov 2014
Januar, ZD Postojna, strokovno srečanje 21. 1. 2014 ob 19.30 uri
Februar, ZD Domžale, strokovno srečanje 24. 2. 2014 ob 12.30 uri
Marec, ZD Kranj, strokovno srečanje 4. 3. 2014 ob 19.30 uri
April, ZD Brežice, strokovno srečanje 17. 4. 2014 ob 13.15 uri
Maj, ZD Ilirska Bistrica, strokovno srečanje 22. 5. 2014 ob 13.30 uri
Junij, ZD Sežana, strokovno srečanje 6. 6. 2014 ob 13.00 uri
September, ZD Murska Sobota, strokovno srečanje 24. 9. 2014 ob 18.00 uri
Oktober, ZD Ptuj, strokovno srečanje 15. 10. 2014 ob 14.00 uri
November, ZD Škofja Loka, strokovno srečanje 25. 11. 2014 ob 19.00 uri
December, ZD Velenje, strokovno srečanje 3. 12. 2014 ob 19.30 uri
Seznam zdravstvenih domov 2013
Januar, ZD Celje, strokovno srečanje 29. 1. 2013 ob 14. uri
Februar, ZD Ormož, strokovno srečanje 27. 2. 2013 ob 14. uri
Marec, ZD Novo mesto, strokovno srečanje 26. 3. 2013 ob 13. uri
April, ZD Maribor, strokovno srečanje 17. 4. 2013 ob 19. uri
Maj, ZD Ljubljana center - Metelkova, strokovno srečanje 23. 5. 2013 ob 12. uri
Junij, ZD Nova Gorica, strokovno srečanje 13. 6. 2013 ob 13.30 uri
September, ZD Slovenj Gradec, strokovno srečanje 18. 9. 2013 ob 13. uri
Oktober, ZD Lendava, strokovno srečanje 22. 10. 2013 ob 14. uri
November, ZD Koper, strokovno srečanje 14. 11. 2013 ob 19. uri
December, ZD Trbovlje, strokovno srečanje 11. 12. 2013 ob 13. uri