Plani in poročila društva

Dodati poročila društva od skupščine 2014, objavljeni so vsako leto pod dogodek skupščina.