Sorry, your browser does not support inline SVG.
2004
Ustanovitev društva
Ustanovitev Društva za otroke in mladostnike s kronično vnetno črevesno boleznijo Maribor ter prva srečanja (strokovna, družabna). 25 članov ob ustanovitvi društva.
Sorry, your browser does not support inline SVG.
2005
Preimenovanje društva
Prvo izobraževanje zdravnikov o KVČB, prve stojnice na strokovnih srečanjih, izdelava prve spletne strani ter preoblikovanje društva v vseslovensko društvo. Št.članov: 102
Sorry, your browser does not support inline SVG.
2006
Vključitev v EFCCA
Zavzemanje za dostopnost do bioloških zdravil, prva izdaja društvenega glasila Kronček ter včlanitev v Evropsko zvezo društev EFCCA. Št. članov: 290
Sorry, your browser does not support inline SVG.
2007
Status invalidske org.
Ozaveščanje z akcijo "Želim kvalitetno in zdravo živeti - čeprav sem bolan" v osnovnih in srednjih šolah ter prva pilotska "Šola za osebe s KVČB". Št. članov: 401
Sorry, your browser does not support inline SVG.
2008
Prvi logotip
Prvi humanitarni koncert posvečen članu Robertu Mlinarju (pevcu Perpetuum Jazzile), prva tiskovna konferenca in javna tribuna o problemu dostopnosti do bioloških zdravil, pridobitev logotipa in mobilne številke. Št. članov : 472
Sorry, your browser does not support inline SVG.
2009
Prenova sekcij
Prvo tekmovanje v bowlingu med sekcijami, začetek akcije Naj javno stranišče, prvi otroški tabor na Debelem Rtiču, preoblikovanje sekcij društva po Sloveniji in prenova spletne strani. Št. članov: 578
Sorry, your browser does not support inline SVG.
2010
CGP društva
Prva obeležitev svetovnega dneva KVČB, izdelava celostne grafične podobe (CGP) z novim logotipom in zloženkami društva ter pridobitev brezplačnih prostorov v Mariboru. Št. članov: 646
Sorry, your browser does not support inline SVG.
2011
Simpozij o KVČB
Poučno - družabna igra Levček Kronček, 1. slovenski simpozij o KVČB za člane društva in zdravnike na primarni ravni, izdelava predstavitvenega Roll-up stojala društva. Št. članov: 750
Sorry, your browser does not support inline SVG.
2012
Novi projekti
Začetek komunikacijske akcije "Trenutno odsoten - hvala za razumevanje", izobraževanje novo obolelih oseb s KVČB, izdaja publikacij o bolezni ter izdelava e-Učilnice s predavanji za člane društva. Št. članov: 874
Sorry, your browser does not support inline SVG.
2013
KronoFON
Pričetek delovanja svetovalne klicne linije KronoFON, razširitev akcije "Trenutno odsoten - hvala za razumevanje" v zdravstvene domove, izvedba epidemiološke študije o številu bolnikov s KVČB v Sloveniji. Št. članov: 978
Sorry, your browser does not support inline SVG.
2014
10 let delovanja
Posodobitev društvenih pravilnikov in prenova spletne strani društva, podelitev priznanj za delo zaslužnim članom društva, izdelava dveh promocijskih filmov. Št. članov: 1087
Sorry, your browser does not support inline SVG.
2015
Psihološke delavnice
Prve psihološke delavnice za osebe s KVČB, prvi dan odprtih vrat društva v Mariboru ter izdelava Prehranskega priročnika. Št. članov: 1200
Sorry, your browser does not support inline SVG.
2016
"Najbližji WC"
Izdelava mobilne aplikacije "Najbližji WC", priročnik Smernice za bolnike s KVČB - diagnostika in zdravljenje, organizacija mednarodnega srečanja EFCCA mladih v Ljubljani. Št. članov: 1303
Sorry, your browser does not support inline SVG.
2017
Osveščanje javnosti
S podjetjem Takeda izvedli kampanjo IBD UNMASKED - "Heroji so med nami", sodelovali v Civilni iniciativi za enakopravno prehrano otrok. Št. članov: 1433
Sorry, your browser does not support inline SVG.
2018
Osveščanje delodajalcev
Dostop do svetovanja o pravilni prehrani za kroničnega bolnika, osveščanje delodajalcev o KVČB, film "Življenje s CB in perianalnimi fistulami". Št. članov: 1582
Sorry, your browser does not support inline SVG.
2019
15 let delovanja
Organizacija zajtrka z novinarji "Kar je nevidno, naj postane vidno", srečanje ob 15. obletnici delovanja društva in 8. simpozij o KVČB, sodelovanje na dobrodelnem bazarju invalidskih organizacij. Št. članov: 1682
Sorry, your browser does not support inline SVG.