Udeležba na izobraževalnem srečanju na temo Kronične vnetne bolezni in nosečnost – najlepši novi začetki 17. 1. 2020

Podjetje Medis je 17. januarja 2020 v gledališču Ljubljanskega gradu organiziralo izobraževalno srečanje. Namenjeno je bilo mlajšim bolnicam s kroničnimi vnetnimi boleznimi in njihovim partnerjem. Tema srečanja je bila kronične vnetne bolezni in nosečnost – najlepši novi začetki. Predavali so prof. dr. Matija Tomšič, dr. med., spec. revmatologije s Kliničnega oddelka za revmatologijo, prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., spec. dermatologije z Dermatovenerološke klinike in doc. dr. Tanja Premru Sršen, dr. med., spec. ginekologije in porodništva iz Porodnišnice Ljubljana vsi iz UKC Ljubljana.

Predavatelji so se strinjali, da kronične vnetne bolezni dodobra zaznamujejo vsakdanje življenje bolnikov, precej zmanjšajo kvaliteto življenja in so tudi svojevrsten izziv za ženske v rodni dobi. Zato so načrtovanje nosečnosti in dobro obvladovanje bolezni pred in med nosečnostjo ter po porodu za obolele izjemnega pomena. Sodobne oblike zdravljenja in razumevanje poteka kroničnih vnetnih bolezni so v zadnjih letih pomembno izboljšali kakovost življenja nas bolnikov, zato je tudi vedno več bolnic s kroničnimi vnetnimi boleznimi, ki ob načrtovanju in dobrem vodenju nosečnosti zanosijo in rodijo zdrave otroke.

Zdravniki predavatelji so poudarili, da se v preteklosti bolnice s kroničnimi vnetnimi boleznimi mnogokrat niso odločale za nosečnost, saj so jim te bolezni povzročale številne težave, terjale pogoste hospitalizacije in rehabilitacije. Če pa so se za nosečnost že odločile, pogosto, zaradi aktivne bolezni, niso uspele zanositi. Eden od razlogov, ki so bolnike odvračali od načrtovanja družine pa je bil tudi strah, da bi se bolezen prenesla na otroka.

Svojo izkušnjo med nosečnostjo in po porodu je povedala tudi bolnica s psoriatičnim artritisom, mati dveh otrok, za katero je materinstvo neprecenljiva izkušnja.

Zaključna misel izobraževalnega srečanja strokovnjakov s področij revmatologije, dermatologije ter ginekologije in porodništva je bila, da je načrtovanje in dobro vodenje nosečnosti s pomočjo ginekologov, revmatologov, gastroenterologov in drugih specialistov medicine pri teh bolnicah ključnega pomena.

Smernice, ki pomembno prispevajo k uspešnemu snovanju družine bolnic s kroničnimi vnetnimi boleznimi pa so dobro obvladana kronična vnetna bolezen, načrtovanje nosečnosti, prilagojena terapija, ustrezen nadzor kronične vnetne bolezni in morebitnih pridruženih bolezni, opustitev kajenja, zdrava prehrana in telesna aktivnost. Po končanem strokovnem delu je sledilo druženje udeležencev.

Mateja Saje

Povezane vsebine